Skip to main content Skip to search

Administratie

Als ondernemer bent u verplicht administratie bij te houden voor de belastingaangifte (BTW en inkomstenbelasting). De belastingdienst stelt dan ook wettelijke verplichtingen voor de administratie. Naast de wettelijke verplichtingen is het belangrijk om een goede administratie op te zetten en bij te houden. Een overzichtelijke administratie helpt u namelijk ook om op tijd in nieuwe ontwikkelingen te voorzien.

Wat hoort er allemaal bij uw administratie?

  • kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
  • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
  • tussentijds gemaakte controleberekeningen
  • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
  • bankafschriften
  • contracten, overeenkomsten en andere afspraken
  • agenda’s en afsprakenboeken

Bewaartermijn

U moet alle gegevens van uw administratie en over uw bedrijfsproces 7 jaar bewaren. Als u digitale gegevens (direct of later) afdrukt, moet u deze gegevens alsnog digitaal bewaren gedurende 7 jaar. U mag de gegevens alleen op papier bewaren als u een zeer kleine administratie hebt die binnen een redelijke termijn is te controleren. In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

Advies over uw persoonlijke situatie?
Iedere situatie is anders, neem contact op met Binos voor een advies op maat, zodat u geen fiscale voordelen op uw persoonlijke situatie mist!