Skip to main content Skip to search

Estate Planning

Bij estate planning gaat het om de planning van overdracht van uw vermogen. Bij dit onderwerp is dan ook specifieke kennis nodig. Het gaat hier namelijk om het structureel overbrengen van vermogen, waar kennis van schenk- en erfbelasting, inkomsten- en vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting naar voren komen. Naast het fiscaal recht moet er ook rekening gehouden worden met het civielrechtelijke en de persoonlijke wensen.

Vrijgestelde schenkingen

Hieronder worden de meest voorkomende schenkingen kort toegelicht, een bekend onderdeel is de vrijgestelde schenking, hierin is onderscheid te maken tussen verschillende vrijgestelde schenkingen, die per schenking behandeld worden:

Vrij besteedbare vrijstelling (jaarlijks)
U mag uw kind in 2019 € 5.428 schenken. Onder ‘kind’ wordt ook verstaan een pleegkind en een stiefkind. Uw kleinkind mag u iets geven van € 2.173. Belastingvrij schenken aan andere personen kan ook. Het vrijgestelde bedrag is dan ook € 2.173.

Eenmalige vrijstelling voor woning
U mag eenmalig een hoger bedrag schenken als de ontvanger tussen 18 en 40 jaar is, of een partner heeft tussen 18 en 40 jaar. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog. Het gaat in dit geval om een schenking voor “eigen woning” met een belastingvrij bedrag van € 102.010. Deze eenmalige schenking mag aan iedereen gegeven worden.

Eenmalige vrijstelling voor dure studie
U mag eenmalig een hoger bedrag schenken als de ontvanger tussen 18 en 40 jaar is, of een partner heeft tussen 18 en 40 jaar. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog. Het gaat in dit geval om een schenking voor een dure studie met een belastingvrij bedrag van € 54.246. Deze eenmalige schenking is alleen van toepassing bij schenking van ouder naar kind.

Eenmalige vrijstelling vrij besteedbaar
U mag eenmalig een hoger bedrag schenken als de ontvanger tussen 18 en 40 jaar is, of een partner heeft tussen 18 en 40 jaar. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog. Het gaat in dit geval om een schenking die vrij besteedbaar is met een belastingvrij bedrag van € 26.040. Deze eenmalige schenking is alleen van toepassing bij schenking van ouder naar kind.De vrij besteedbare schenking die jaarlijks geschonken mag worden, kan gewoon worden overgemaakt naar de desbetreffende persoon. Hiervoor is geen aangifte schenkbelasting nodig. Voor de eenmalige schenking is de aangifte schenkbelasting wel noodzakelijk. Daarnaast kan het verstandig zijn om belangrijke zaken vast te leggen bij de notaris.

Schenking op papier

Bij een schenking op papier legt u op papier vast dat u iemand over een bepaalde tijd een bedrag geeft. Bijvoorbeeld omdat u het geld nu nog niet kunt missen. Of omdat het ‘vastzit’ in uw huis. Een schenking op papier heet in notariële akten vaak een ‘schuldigerkenning uit vrijgevigheid’.

Als u zich aan een aantal regels houdt, kan schenken op papier voordelig zijn. Daarom maken vooral ouders hiervan gebruik om hun vermogen over te dragen aan hun kinderen. Het bedrag dat de ouders op papier schenken, telt namelijk niet mee met hun erfenis. De kinderen betalen daardoor minder erfbelasting. Om te voldoen aan de eisen van de belastingdienst dient er in ieder geval rekening gehouden te worden met de volgende punten:

  • de schenking door een notaris laten vastleggen, dat moet bij elke volgende schenking opnieuw
  • over het geschonken bedrag elk jaar minstens 6% rente betalen aan de ontvanger
    U moet rente betalen, omdat de belastingdienst de schenking op papier ziet als een schuld. De ontvanger heeft uw schenking als het ware direct weer aan u terug geleend.

Bedrijfsopvolgingsregeling

Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. U betaalt dan minder of geen belasting. Is uw bedrijfswaarde lager dan € 1.084.851, dan is de opvolging vrijgesteld. Bedragen boven deze waarden zij vrijgesteld voor 83 procent. Aan deze regeling zitten wel meerdere voorwaarden, laat u vooraf dan ook goed adviseren.

Advies over uw persoonlijke situatie?
Iedere situatie is anders, neem contact op met Binos voor een advies op maat, zodat u geen fiscale voordelen op uw persoonlijke situatie mist!