Skip to main content Skip to search

Fiscaal advies

Zakelijke kosten

Als ondernemer kunt u gebruik maken van verschillende aftrekposten. Het gaat hier dan om kosten die u maakt voor uw onderneming, ook wel zakelijke kosten genoemd. Voorbeelden van deze zakelijke kosten zijn de kosten voor het uitbesteden van de administratie en de kosten voor een zakelijke telefoon.

Zelfstandigen- startersaftrek

Wanneer u als ondernemer voldoet aan het urencriterium heeft u recht op de zelfstandigenaftrek, daarnaast heeft u als starter recht op de startersaftrek. Al deze aftrekposten zullen uw winst drukken, waardoor u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Investeringsaftrek

Naast de normale aftrekposten stimuleert de overheid ondernemers om te investeren in uw onderneming. Voor de investeringsaftrek moet u wel als ondernemer voor de belastingdienst worden gezien, waar u aan voldoet als u ook recht heeft op de zelfstandigenaftrek. Hieronder staan de verschillende soorten regelingen:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • Energie-investeringsaftrek
  • Milieu-investeringsaftrek

Fiscale reserves

De fiscale reserves zijn bedragen die u opzij legt (reserveert) die u mag aftrekken van de winst. De drie belangrijkste fiscale reserves zijn de herinvesteringsreserve bij verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel, de egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven, en de oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

Advies over uw persoonlijke situatie?
Iedere situatie is anders, neem contact op met Binos voor een advies op maat, zodat u geen fiscale voordelen op uw persoonlijke situatie mist!