Het coronavirus heeft iedereen geraakt. Terwijl de mensen in de vitale sector gigantisch hun best doen om het virus te bestrijden, gaat Binos, vanuit huis, gratis service geven aan de ondernemers in nood! Inmiddels helpt de overheid ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn uitzonderlijke economische maatregelen genomen die hieronder worden genoemd, de vetgedrukte maatregelen worden verder toegelicht, omdat klanten van Binos in praktijk, hier het meeste aanspraak op maken. Let op; momenteel worden er veel aanvragen gedaan, waarbij een voorschot wordt uitgekeerd, dit betekent niet dat de ondernemers daadwerkelijk recht hebben op de uitkering. In dat geval moet het bedrag in een later stadium terugbetaald worden. Ga dus goed na of de maatregelen voor jou van toepassing zijn:

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De regeling moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden, ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft.

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp’ers) inkomensondersteuning te verschaffen. Met deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers maximaal 1.500 euro netto per maand ontvangen. Via de regeling kun je ook leningen voor bedrijfskapitaal krijgen. Voor de meeste ondernemers in Friesland gaat dit via bureauzelfstandigenfryslan.

TOGS: eenmalige gift van 4.000 euro

De zogeheten TOGS is opgetuigd voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden. Aanvragen kan hier.

BMKB: meer en sneller lenen bij banken

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.

Belastingen: betalingsuitstel en lagere rente

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

BMKB: meer en sneller lenen bij banken

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.

Deel dit bericht via:

Advies over uw persoonlijke situatie? Doe eerst beroep op uw eigen accountant of boekhouder.
Samen zullen we het moeten doen, door de werkdruk te verdelen komen we met z’n allen verder!