De afgelopen twee jaar hebben we er allemaal wel mee te maken gehad; thuiswerken. Waar de één verplicht wordt om thuis te werken, is het voor de andere een keuze. Veel bedrijven hebben op het nieuwe “normaal” ingespeeld door te werken aan hybride werkplekken. De overheid heeft vanaf 2022 een nieuwe gerichte vrijstelling aangekondigd, wat inhoudt dat er een nettovergoeding gegeven kan worden die niet in de WKR valt.

Gerichte vrijstelling Thuiswerkvergoeding

Vanaf 2022 komt er een gerichte vrijstelling voor algemene thuiswerkkosten. Per thuiswerkdag kan er per werknemer maximaal € 2 belastingvrij worden vergoed. Deze vergoeding wordt buiten beschouwing gelaten voor de Werkkostenregeling (WKR). Mocht u een hogere vergoeding willen geven, wordt het bedrag boven de € 2 wel meegenomen in de WKR.

Kilometervergoeding óf thuiswerkvergoeding

De kilometervergoeding kan niet samen worden uitgekeerd met de thuiswerkvergoeding. Per dag kan er een kilometervergoeding, of een thuiswerkvergoeding uitgekeerd worden. Er kan daarbij dus wel worden gekozen om twee dagen per week een thuiswerkvergoeding uit te keren en drie dagen per week een kilometervergoeding uit te keren, dit op basis van een vijfdaagse werkweek. 

Vaste thuiswerkvergoeding​

Om het uitkeren van thuiswerkdagen gemakkelijk te houden, kan er gekozen worden om een vaste vergoeding per maand uit te keren. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de wettelijke 128/214- dagenregeling. Dezelfde regeling die wordt toegepast bij de vaste vergoeding voor de vaste kilometervergoeding. Houd er echter wel rekening mee dat, zoals eerder genoemd per dag een keuze gemaakt moet worden. Daarbij zal de vaste vergoeding voor thuiswerken en de kilometervergoeding allebei pro-rata berekend moeten worden.

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan gerust contact op! 

Deel dit bericht via: